Close

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

The Leadership Grid 4.0 | 2017 (รุ่นที่ 2)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

Copyright © Grid Business Solutions Ltd., 2017